Skip to content

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 
Το website του entiposis δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση και την αλληλεπίδραση των χρηστών σχετικά με θέματα γύρω από την κατασκευή ιστοσελίδων, τον σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας, επαγγελματικής κάρτας, λογοτύπου, φυλλαδίων κλπ.
Ο χρήστης των υπηρεσιών του entiposis κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «ως έχουν» και το entiposis δεν υπέχει καμία ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.
Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο entiposis διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο.
Η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες του entiposis συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το entiposis δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του entiposis. Τα περιεχόμενα του entiposis παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό.
Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη. Επιπλέον το entiposis συνιστά στους χρήστες του να προβαίνουν στη διασταύρωση των παρεχομένων πληροφοριών.
“ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS)
Το entiposis δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, ο χρήστης αναγνωρίζει, ότι πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι το entiposis ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή/και ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.
ΈΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το entiposis διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί στο entiposis χωρίς να του ζητηθούν προσωπικά δεδομένα. Παρόλαυτα σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί ως χρήστης στο entiposis ή σε κάποια από τις υπηρεσίες του (επικοινωνία κλπ) θα απαιτηθούν ορισμένα προσωπικά στοιχεία όπως Όνομα, Επώνυμο, UserName, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Τηλέφωνικός αριθμός επικοινωνίας κ.α
Προσωπικά στοιχεία (κυρίως Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί επίσης να ζητηθούν και όταν οι χρήστες επιθυμούν να εγγραφούν στην Λίστα Ενημέρωσης μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (newsletter), ή στην υπηρεσία αυτόματης κοστολόγησης.
Tο entiposis ακολουθεί την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις ή με οποιονδήποτε τρόπο απο τους επισκέπτες/πελάτες της ιστοσελίδας, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:
• εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το entiposis στους χρήστες του,
• ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών,
• επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
• ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του entiposis,
• ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων,
• εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site,
• χρησιμοποίησή τους σε νομικής φύσεως εργασίες,
• διασφάλιση της ακεραιότητας του entiposis και πάσης φύσεως διασφάλιση των συμφερόντων του.
Κατ’ εξαίρεση το entiposis δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:
• Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων
• Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά προσωπα με τα οποία συνεργάζεται το entiposis και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το entiposis.
• Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
To entiposis παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν / επικαιροποιήσουν ή ακόμα και απλώς να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, επισκεπτόμενοι απλώς είτε τη σχετική online τοποθεσία είτε αποστέλλοντας email με το αίτημα τους στο webmaster[at]entiposis.gr .
IP ADDRESSES
H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στις σελίδες του entiposis. Η διεύθυνση IP των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων του entiposis (server, data base, δικτύου, νομικής φύσεως εργασίες κ.α ) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του entiposis δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί -τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας- από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Επιστροφή χρημάτων ισχύει μόνο για την κατασκευή και τον σχεδιασμό ιστοσελίδων και όχι για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του entiposis. Η επιστροφή χρημάτων, έχει ισχύ από την στιγμή αδυναμίας, ή κακής  παροχής των συμφωνηθέντων υπηρεσιών. Η περίοδος χάρητος είναι 30ήμερη (ημερολογιακές ημέρες) και η επιστροφή χρημάτων ισχύει και για το ποσό της προκαταβολής. Καταβάλλεται δε, εντός 5 εργασίμων ημερών από την στιγμή επικύρωσης της δυσλειτουργίας.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
To entiposis μπορεί να αλλάξει τις τιμές και το είδος των προσφορών του κατά το δοκούν και χωρίς ενημέρωση. Οι προσφορές έχουν ισχύ για τις αναγραφόμενες υπηρεσίες και κατά την ενεργή τους περίοδο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, δεν έχουν ισχύ παρελθόντες προσφορές.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Οι υπηρεσίες υποστήριξης συνοδεύονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων υποστήριξης, εξαρτάται από το εκάστοτε πακέτο. Ως χρόνος διεκπαιρέωσης λογίζεται ο χρόνος εκκίνησης των εργασιών και όχι η περάτωση τους. Η περάτωση της εκάστοτε εργασίας είναι αδύνατο να προβλεφθεί και είναι κατά περίπτωση.
Εάν το πακέτο υποστήριξης δεν αναφέρει συγκεκριμένο χρόνο διεκαπαιρέωσης των αιτημάτων αλλά αναφέρει «εντός εύλογου χρονικού διαστήματος» ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι και έως 10 εργάσιμες ημέρες.
Ο χρόνος προσμετράτε σε εργάσιμες ημέρες, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην υπηρεσία υποστήριξης (για παράδειγμα «365 ημέρες τον χρόνο»)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ (FREE) ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ
To entiposis διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε συμβουλευτική εργασία (προσχεδιασμό, μελέτη, ανάλυση κλπ) του ζητηθεί είτε με αυτόματο τρόπο (φόρμες επικοινωνίας), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε με τηλεφωνική επικοινωνία, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εαν αυτο κριθεί σκόπιμο απο μέρους του. Η απόφαση της μη εφαρμογής των όποιων ελεύθερων (free) συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι μονομερής και το entiposis δεν υποχρεούται να εξηγήσει τους λόγους που το ανάγκασαν να προβεί στην διακοπή των ελεύθερων (free) συμβουλευτικών υπηρεσιών (δωρεάν προσχεδιασμός μακέτας, μελέτη, ανάλυση κλπ).
“ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Το entiposis περιλαμβάνει links (”δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το entiposis για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.
To entiposis δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. To entiposis δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από χρήση του κόμβου.
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στην περίπτωση κατασκευής ιστοσελίδων συντάσσεται αναλυτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών, στο οποίο καταγράφονται πλήρως τα συμφωνηθέντα, καθώς και όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της συμφωνίας κατασκευή ιστοσελίδας. Στο συμφωνητικό μπορεί να συμπεριληφθούν και Όροι που δεν υπάρχουν στους ισχύοντες γενικούς όρους και πάντα οι Όροι του συμφωνητικού έχουν κυρίαρχη θέση υπέρ οποιονδήποτε άλλων. Το συμφωνητικό επικυρώνεται με διπλές υπογραφές του εκπροσώπου του entiposis και του πελάτη σε ξεχωριστή σελίδα με την συνοδεία σφραγίδας καθώς και σε κάθε σελίδα του ξεχωριστά.
Πολιτική Cookies
Τι είναι τα cookies;
Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.
Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Δικτυακό μας Τόπο;
Χρησιμοποιούμε cookies στους Δικτυακούς μας Τόπους για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τους Δικτυακούς μας Τόπους και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στους Δικτυακούς μας Τόπους.
Αναγκαία cookies
Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων.
Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους Δικτυακούς Τόπους να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα των Δικτυακών Τόπων και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.
Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς μας Τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.
Cookies εμπορικής προώθησης
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.
Αυτά τα cookies τοποθετούνται από συνεργάτες μας για λογαριασμό μας. Με αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδρασή σας με τους Δικτυακούς μας Τόπους. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι ως άνω συνεργάτες μας για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη διαφημιστική εμπειρία σας ως επισκέπτη.
Πώς να ελέγξετε τα cookies;
Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.
Ποιά είναι τα δικαιώματα σας;
Έχετε τα δικαιώματα:
Πρόσβασης στα δεδομένα σας
Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
Φορητότητας των δεδομένων σας
Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
Άρσης της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.
Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στα κεντρικά γραφεία του entiposis στην ταχυδρομική διεύθυνση Περιφεριακή οδός Άρτας, Άρτα, Τ.Κ. 47100, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster[at]entiposis.gr
Οροι χρήσης υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
To entiposis μέσω του δικτυακού τόπου, διαθέτει χώρο στο σκληρό δίσκο ιδιόκτητων και αποκλειστικά για δική της χρήση διακομιστών (servers), οι οποίοι διανέμουν στο Internet το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό και την ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών. Ο έτερος συμβαλλόμενος (πελάτης), προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο από τo entiposis εικονικό διακομιστή.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
To entiposis διαθέτει προς χρήση στον πελάτη τον συμφωνημένο χώρο, και γνωστοποιεί στον πελάτη τους κωδικούς πρόσβασης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία με τους οποίους μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Οι servers μας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σαν συστήματα αποθήκευσης αρχείων για αντίγραφα ασφαλείας, τοπικών προσωπικών υπολογιστών.
Όλες οι web based interactive (αλληλεπίδρασης) εφαρμογές συνομιλίας (chat) απαγορεύονται. Οι εφαρμογές αυτές συμπεριλαμβάνουν (και όχι μόνο αυτές) σε εφαρμογές συνομιλίας (chat) που χρησιμοποιούν κώδικα PHP, Perl, CGI, Python, Ruby κλπ (πχ Shoutboxes, Chatboxes κλπ). Κάθε εφαρμογή που υποστηρίζει/προσφέρει συνομιλία σε πραγματικό χρόνο (real-time) δεν επιτρέπεται.
Όλες οι web εφαρμογές που είναι εκτός εποχής (out of date) και έχουν αναφερθεί συγκεκριμένα και καταγεγραμμένα κενά ασφαλείας (exploits κλπ) θα τερματίζονται αυτόματα χωρίς περεταίρω ενημέρωση του ιδιοκτήτη του λογαριασμού. Η ενημέρωση των προγραμμάτων που ενδεχομένως χρησιμοποιούνται στις τελευταίες εκδόσεις τους, είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του λογαριασμού.
Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται απο τις ενσωματωμένες υπηρεσίες των πακέτων φιλοξενίας (πχ sitebuilder κλπ) είναι αποκλειστικής ευθύνης του πελάτη και ουδεμία ευθύνη φέρει το entiposis για οποιαδήποτε δυσλειτουργεία παρουσιάσουν.
Οι ρυθμίσεις ασφαλείας του server (Apache και PHP) δεν δύνανται να μεταβληθούν καθ’ουδένα τρόπο, για λόγους αυστηρής ασφάλειας του server και των φιλοξενουμένων σε αυτόν, ιστοσελίδων.
O πελάτης συμφωνεί ότι το υλικό που θα ανεβάζει στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από τo entiposis για να λειτουργήσει, ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες τoυ entiposis και ότι δεν είναι υπεύθυνη το entiposis να του προσδώσει αυτές τις γνώσεις .
O πελάτης αναγνωρίζει ότι το Internet δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν ελέγχεται από κανέναν, έτσι το entiposis δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης του Internet θα έχει πρόσβαση στον server οποιαδήποτε στιγμή. To entiposis θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο server να είναι διαθέσιμος ευρύτατα και με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές.
O πελάτης συμφωνεί ότι η κύρια χρήση του λογαριασμού του θα έχει ως σκοπό την παρουσίαση ιστοσελίδων web (εταιρικών ή προσωπικών) και όχι τις υπόλοιπες βοηθητικές υπηρεσίες που προσφέρονται με το account του όπως η διανομή αρχείων σε τρίτους στο Internet μέσω web η FTP, ή τη λειτουργία mailing list, εκτός και αν ρητά συμφωνηθεί κάτι διαφορετικά.
To entiposis δεν φέρει καμία ευθύνη από την διαγραφή, μεταποίηση ή καταστροφή αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στους servers της εταιρίας καθώς και για την διακοπή παροχής της υπηρεσίας λόγω ατυχημάτων. Σε περίπτωση ατυχήματος τo entiposis οφείλει να καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ιστοσελίδων.
Κοινή χρήση server
Οι λογαριασμοί φιλοξενίας ιστοσελίδων, παρέχονται ως έχουν, χωρίς καμία επιπλέον υποστήριξη εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό. Στην περίπτωση αυτή συγγράφετε λεπτομερέστατο ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο και περιγράφετε πλήρως το είδος της υποστήριξης καθώς και η διάρκεια αυτής.