Skip to content

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων προγράμμα ΕΣΠΑ

Τηλ. επικοινωνίας: 26810 23010


Η Δράση θα στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας (πλην τουρισμού) προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους. Ενδεικτικά θα επιδοτηθούν επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν τους παρακάτω τομείς

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά/Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο
 • Υπηρεσίες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στο πλαίσιο της Δράσης θα ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας (πλην τουρισμού) και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

 Επιλέξιμες δαπάνες 

Οι ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών για τις οποίες ο δικαιούχος δύναται να αιτηθεί και να χρηματοδοτηθεί περιγράφονται κάτωθι:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Κατασκευή/επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και αποπεράτωση κτιρίων με Ενδεικτικό επιλέξιμο ποσοστό / ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 80%

 • Μηχανήματα – εξοπλισμός Παραγωγικός & μηχανολογικός εξοπλισμός / Εργαστηριακός εξοπλισμός / Ψηφιακός εξοπλισμός και λογισμικό / Λοιπός εξοπλισμός με Ενδεικτικό επιλέξιμο ποσοστό / ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 100%
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜμΕ)
 • Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
 • Τεχνικές μελέτες
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Μεταφορικά μέσα
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Για τα ανωτέρω το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό / ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό θα καθοριστούν στην επίσημη πρόσκληση.