Συνέπεια

Δεν θα προσπαθήσουμε να σας δούμε ως μια οικονομική συναλλαγή, ούτε θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη δουλειά χωρίς να έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε με αυτή. Η συνέπεια σε ποιότητα εργασίας και χρόνο παράδοσης και ενασχόλησης με κάθε εργασία είναι για μας αδιαπραγμάτευτη.