Ομαδικότητα

Εργαζόμαστε ομαδικά. Ενστερνιζόμαστε την σπουδαιότητα  της ενεργής συμμετοχής του καθενός απο τους εργαζομένους στην διαδικασία ολικής ποιότητας και εργαζόμαστε προς τον τομέα αυτό.