2007

Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας αλλάζει και γίνεται Αdwin Διαφημιστική για τις υπηρεσίες που αφορούν την επικοινωνία & διαφήμιση  καιArtanews για τις υπηρεσίες που αφορούν την ανάπτυξη της ενημερωτικής σελίδας στο διαδίκτυο www.arta-news.gr. Η έδρα της επιχείρησης γίνεται επί των οδών Καμηλών 1 & Περιφερειακή Οδός Άρτας.