2013

Με νέα επένδυση η Εντύπωσις ξεκινά την δραστηριότητά της στον τομέα της επιγραφοποιίας και της εκτύπωσης διαφημιστικών δώρων.